A A A

Przetwarzanie danych w związku z RODO

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług przez Dom przy Puszczy firmy Doradztwo i Pośrednictwo Andrzej Obuchowicz NIP:542-011-50-14. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Dom przy Puszczy firmy Doradztwo i Pośrednictwo Andrzej Obuchowicz. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez Dom przy Puszczy np. brakiem możliwości dokonania rezerwacji terminu wynajmu Domu przy Puszczy, wystawienia faktury, utrzymania kontaktu w celu realizacji zamówienia.

Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

• żądania dostępu do Państwa danych osobowych,

• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),

• sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

• zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,

• zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.